Ouderavond basisschool “Overgewicht voorkomen”

Het is heel mooi dat steeds meer scholen streven naar een”Gezonde school“. Er wordt al veel aandacht besteed aan gezonde voeding, minder suikers, een voedzaam ontbijt en meer fruit. Scholen houden regelmatig thema weken en verzorgen les programma’s om gezonde voeding en bewegen te stimuleren. Het verbaast mij echter dat er nog geen aandacht besteed wordt aan de relatie tussen welbevinden en sociale veiligheid en overgewicht. Pesten, angst, stress, groepsdruk en niet begrepen of gehoord worden maakt kinderen ‘hongerig’ naar rust in hun lijf en hoofd. Als wij kunnen helpen dat kinderen zich echt ‘veilig, vertrouwd, verbonden en vrij’ kunnen voelen dan leggen we de basis voor hun gezonde gewichtsregulatie. Het belang om deze missing link onder uw aandacht te brengen kom ik graag met mijn interactieve lezing introduceren.

Emotiecontrole is de basis voor een gezond gewicht.

Uit 40 jaar zogenaamd longitudinaal onderzoek zijn ruim 1000 kinderen gevolgd vanaf hun geboorte tot aan hun 38e jaar. De onderzoekers Terrie Coffit en Avshalom Caspi, uit New Zeeland hebben bijzondere bevindingen gedaan. Emotionele zelfbeheersing op jonge leeftijd blijkt gemiddeld op latere leeftijd een verlaagd risico te geven op overgewicht. Tevens leidt het op latere leeftijd tot meer gezondheid, een meer welvarender leven, minder vaak crimineel of verslaafd gedrag en een gelukkiger gevoel met stabielere relaties.

De noodzaak om kinderen zelfbeheersing en emotie controle aan te leren sluit goed aan bij de huidige mogelijkheden van de HeartMath methode. Deze blijkt wetenschappelijk bewezen effectief te zijn om zelfregie over emoties en stress reacties aan te leren. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Er is veelbelovend onderzoek gedaan bij emotionele zelfregulatie bij kinderen van 3 en 4 jaar. Dat deze aanpak van emotie controle ook bij tieners effect heeft op hun sociaal welbevinden en studieprestaties wordt met dit onderzoek onder 980 leerlingen aangetoond.

Al het onderzoek van het HeartMath instituut en andere research groepen vind u hier.