Compassie in de zorg

hart-voor-de-zorg-foto

De kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt in grote mate bepaald door de medewerkers. In dit kader is het behouden en vergroten van de veerkracht van medewerkers van groot belang. In eerste instantie is dit belangrijk voor de medewerker zelf, maar veerkrachtige en vriendelijke zorgverleners hebben een positieve invloed op de patiënten/cliëntenzorg en uiteindelijk werkt dit door in de hele organisatie. Uit onderzoek van CBS en TNO van 2016 blijkt de werkdruk in de zorg het hoogst. Meer dan een kwart van de werknemers noemt het werk emotioneel veeleisend, ruim twee keer zo vaak als gemiddeld.

HeartMath heeft daarom het Hart voor de Zorg programma ontwikkeld. Dit is een groepsprogramma waarin de deelnemers leren dat ze hun innerlijke toestand zelf kunnen reguleren. Hierdoor zijn ze in staat om effectief stress te verminderen en kunnen ze beter in balans blijven. En behoud van compassie doet wonderen in de zorg!
Kijk naar deze video.


Bij 20 medewerkers (Nurse Practitioners, verpleegkundigen, zorgassistenten en andere
medewerkers) van de afdeling Cardiochirurgie van het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein resulteerde het Hart voor de Zorg Programma in een afname van Vermoeidheid (-13%), Spanning (-12%) en Stressbeleving (-23%).