Wetenschap

De krachtige verbeteringen die bereikt worden door toepassing van de HeartMath technieken zijn gebaseerd op meer dan 22 jaar diepgaand onderzoek. Onderzoek instituut HeartMath, Californië, USA, heeft twee zaken onderzocht of laten onderzoeken:

  • –  Verbanden tussen het hart -het lichaam – het brein
  • –  Technieken om één en ander te beïnvloeden

Enkele conclusies:

  • –  Hoge prestaties komen voort uit een optimale balans tussen onze mentale, emotionele en fysiologische gesteldheid.
  • –  Emotionele stress is waarschijnlijk de grootste oorzaak van achterblijvende prestaties.
  • –  Stress reductie is de sleutel voor een verbetering van gezondheid en prestatie, alleen ontspanning is daarbij niet genoeg.
  • –  De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties.
  • –  Het hart heeft op zijn beurt weer een diepgaand effect op het functioneren van onze cognitieve functie, zoals de helderheid van ons  denken, de strategische beslissingen die we nemen en de manier waarop we communiceren.
  • –  Negatieve emoties zoals frustratie resulteren in een chaotisch hart ritme, wat kan leiden tot verminderd functioneren van het brein (cortical inhibition).
  • –  Focussen op een positieve emotie leidt tot een harmonisch hartritme, wat resulteert in meer helderheid van denken (cortical facilitation).
  • –  De verbinding tussen hart en brein kan door de individu beïnvloed worden, resulterend in significante verbeteringen in gezondheid, welbevinden en prestatie.

Gevoelens & emoties hebben een diepgaand effect op de balans in ons autonome zenuwstelsel en het ritme van onze hartslag.
Uit onderzoek blijkt dat het genereren van informatie niet alleen in onze hersenen plaats vindt maar ook in het hart. In feite gaat er meer informatie van het hart naar het brein dan omgekeerd. Het hart communiceert met het brein en de rest van het lichaam via ons zenuwstelsel en hormonale stelsel. Maar het hart is door de spieractiviteit ook verreweg de sterkste bron van bio-electriciteit en elektromagnetische activiteit in ons lichaam. De frequentie van onze hartslag heeft daarmee een diepgaand effect op het functioneren van ons denken maar ook op de meeste organen in ons lichaam.

Research studies tonen aan dat gebruik van de HeartMath technieken kunnen leiden tot een staat van fysiologische coherentie waarbij er sprake is van een meer efficiënt functioneren van ons zenuwstelsel, hart en vaatstelsel, hormoonbalans en immuunsysteem. Dit uit zich in de praktijk door een hoger prestatievermogen, minder stress, verbeterd welbevinden en emotionele stabiliteit.

In Nederland wordt in toenemende mate ook onderzoek naar HRV en de HeartMath technieken gedaan. Zie oa de volgende documenten over onderzoeken binnen de Rijks Universiteit van Groningen door Margreet Sanders: “De effecten van gevoelens op hart en hersenen” en Jolant van den Haspel: “Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie?”. Of het onderzoek van het UMCG naar hartcoherentie trainingen en rugscholing bij mensen met chronische lage rugpijn. Of het onderzoek naar prestatie verbetering met HRV biofeedback bij voetbalspelers van Heracles. In april 2016 verschijnt er een Nederlands systematisch literatuur onderzoek naar de effectiviteit van HRV biofeedback als aanvulling bij behandeling van depressie en posttraumatische stressstoornis.Voor meer informatie over de wetenschap achter HeartMath verwijzen we u naar Amerikaanse website waar een zeer uitgebreid overzicht van alle research te vinden is.