Stress test met emWave ProPlus

  • Een 1 minuut durende uitdagingstest  waarbij u 6 keer maximaal in en uitademt en aangesloten bent aan het software programma geeft direct een indruk over hoe uitgeput uw autonome zenuwstelsel is.
  • De vergelijkbaarheid is hoog omdat korte termijn factoren die normaliter de meting kunnen beïnvloeden (zoals bijv. gedachten en emoties) minder een rol spelen omdat u gefocust bent op het volgen van uw adem met een bewegend balletje op het computerscherm.

Dit meetprotocol van de HRV Challenge test heeft een hoge correlatie met een 24-uursmeting die normaliter de gouden standaard is voor HRV-metingen.

Deze test:

  • Is een nieuwe standaard bij periodiek medisch onderzoek van arbodiensten.
  • Geven sporters en hun trainers inzicht of er sprake is van overtraining.
  • Geeft als voor- en nameting uw progressie aan van een hartcoherentie training.