Gezond Gewicht door Emotiecontrole

Regelmatig verzorg ik lezingen ‘Een gezond gewicht met de HeartMath Methode’. Na deze lezing zal het u duidelijk worden dat aanleg voor overgewicht, te weinig bewegen en over-eten niet de enige factoren zijn die een gezond gewicht in de weg staan. U zal kennis maken met doeltreffende HeartMath technieken om gewichtscontrole op een nieuwe manier te trainen.

Hoe en wat we eten is namelijk nauw verbonden met onze emoties. Als we geconfronteerd worden met een lastig probleem, gestrest zijn, ons gewoon vervelen of juist iets te vieren hebben wenden we ons bewust of onbewust tot voedsel voor comfort. Dit zijn hele basale reflexen, die diep verankerd liggen in ons autonome zenuwstelsel. Experts noemen dit emotioneel- of stress eten.

Het programma ‘Stop emotioneel eten’ wijkt 100% af van de bekende afval programma’s en je leert :

•  Je emotionele eet triggers te herkennen

•  Je onbewuste stressgevoelens te herkennen en te verminderen,

•  De relatie te zien tussen je gevoel, je hartritme en gewicht regulatie

•  Je hartritme te reguleren m.b.v. een iPhone, laptop of (draagbaar) computertje

•  Je beter te voelen onafhankelijk van voedsel