Filosofie

Gedreven door de vraag wat een mens vormt, heb ik vanaf 1983 als fysiotherapeut veel inzichten binnen de gezondheidszorg opgedaan. Ook al noemen we het gezondheidszorg, het lijkt soms meer op een ziekenzorg. Netwerken van (multi)nationale organisaties, verzekeraars en overheids- en gezondheidsinstellingen zijn verzeild geraakt in een economische houtgreep, waarmee ze authentieke vooruitgang in de weg staan. Zonder daarmee goedbedoelende hulpverleners, managers en werknemers tekort te willen doen, die zich met hart en ziel inzetten, blijken velen van ons gevangenen van een systeem. Het is mijn perceptie dat je heel sluipend in een ziek makende ‘markt’ kan worden meegezogen en er vervolgens onbewust aan meewerkt. Maar wanneer je er midden in zit is het vaak heel lastig om dit met andere ogen waar te nemen en er fundamenteel iets aan te  veranderen. Tegelijkertijd kan je jezelf steeds vaker vermoeider, zieker en/of gestresster voelen, terwijl je steeds verder weg raakt van je oorspronkelijke drijfveren.

Naast de macht van geld en ego is stress volgens mij een belangrijke brandstof die deze ziekmakende markt in stand houdt. De rol van stress bij het ontstaan, in standhouden en verergeren van lichamelijke en psychische klachten wordt steeds meer (h)erkend. In 2005 ontdekte ik HeartMath, een wetenschappelijk goed onderbouwde stressmanagement methode. Onze computer, die ons heeft vervreemd van ons lichaam, helpt ons nu met biofeedback technologie bij onszelf naar ‘binnen’ te kijken. Door ons hartslagvariatie ritme coherent te maken bereiken we een optimale fysiologische staat van samenwerking. Een randvoorwaarde voor topprestaties, leren en authentieke wijsheid!

Hierdoor is mijn missie geïnspireerd: ik wil bijdragen aan meer coherentie in de samenleving: sociale coherentie.  Daarom ben ik in 2009 met Trans Forma een nieuwe weg ingeslagen. Met mijn aanpak nodig ik je uit om op concrete, eigentijdse wijze hart en hoofd via het autonome zenuwstelsel in balans te brengen. Dit brengt de menselijke maat weer terug in je leven. Het geeft een bezielende kracht bij alles wat je wenst te transformeren.